PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ – MINH BẠCH

Tại thời điểm hiện tại Chủ Đầu Tư NALICO đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ về mặt pháp lý cho Dự án Đại Từ Garden City để đảm bảo quyên và lợi ích chính đáng hợp pháp cho khách hàng.